2009-09-14

Veckans historiska profil
Autobach var en av det sena sjuttonhundratalets mest hängivna kompositörer av elektronisk musik. Inte ens vetskapen att hans verk inte skulle kunna framföras på flera hundra år minskade hans flitiga produktion av hålkortstansade notpapper.