2009-06-03

Logo
En logotyp som jag råkade rita utan att veta vad jag ska ha den till.

3 kommentarer: